Banner
TKİ Hümas Nedir?

TKİ Hümas Nedir?

TKİ Hümas, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından sahip olduğu leonardit rezervleri kullanılarak üretilen hümik ve fulvik asit içeren toprak düzenleyicisi bir üründür. TKİ Hümas uzun süren bilimsel çalışmalar ve deneyler sonucunda geliştirilerek üretilmiştir. Garanti edilen içerik oranı ile toprak yapısını iyileştirir, bitki gelişimini düzenler. Bitki ve ürünlerinde kalite ve verim artışı sağlar.

Ülkemiz tarım topraklarının %94'ü toprakların verimlilik potansiyeli bakımından çok önemli olan organik madde bakımından fakirdir. Toprak organik maddesinin ise aktif kısmı hümik ve fulvik asittir. Bu nedenle topraklarımıza düzenli olarak TKİ Hümas uygulandığı zaman toprak özelliklerinin iyileşmesi ile bitkilerin verimliliği ve kalitesi artar ve erozyonla toprak kayıpları azalır. TKİ Hümas toprakta karşılaşılan birçok sorunu çözüme kavuşturan organik bir üründür.

Leonardit Nedir?

Yüksek oranda hümik asit ve fulvik asit içeren kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddelerdir. Leonardit 800-1000 cal ısıl değeri olan atıl durumdaki tam linyitleşmemiş kahverengi kömürdür.

Hümik ve Fulvik Asit Nedir?

Hümik ve fulvik asit organik toprak düzenleyicilerdir. Toprağın pH'ını ayarlar, su tutma kapasitesini artırır, organik yapısını düzenler ve iyi havalanmasını sağlar. Toprağın fiziksel özelliklerini kısa vadede değiştirmez ve kesinlikle hormon değillerdir.

 

aa

 
 
 
 
Pro WEB